Minicallupgrade

- För att rädda liv och stora värden i 20 år till.

 

 

Aktuell status nätuppgraderingen

Senaste nyheter om nätuppgraderingen:

2017-01-20: Uppgraderingen för de allra flesta basar är nu genomförd, några enstaka basar kvarstår och dessa uppgraderas löpande.

2016-05-03: Skarp utrullning har nu startat.

2016-04-20: (Uppdaterad 2016-04-29) Test och verifiering av tjänsten pågår under vecka 16 och 17. Om allt går planenligt påbörjar vi skarp utrullning under vecka 18.

2016-03-09 (Uppdaterad 2016-03-23) Steg 1 i uppgraderingen av Minicallnätet, 2016-03-08, har slutförts med förväntat resultat.  Arbetet innebar ett kortare avbrott i tjänsten, totalt ca 5 minuter. Under avbrottet buffrades alla sökningar vilket innebar att meddelanden levererades, dock med en viss fördröjning. Nästa steg är att påbörja installationer av piloter för test och verifiering av tjänsten.

Piloter är inplanerade enligt nedan:

Område

Planerad tidpunkt

Luleå 2016-03-15
Älvsbyn 2016-03-16
Munksund 2016-03-17
Måttsund 2016-04-12 (uppdaterad)
Rosvik 2016-04-13 (uppdaterad)
Häradsbäck 2016-04-14 (uppdaterad)


När omkoppling sker vid respektive basstation kan ett kortare avbrott på tjänsten förväntas. Vi planerar därefter att löpande installera ca 20 basstationer i veckan med start i april.

2016-03-08 kl 08:30 startar uppgraderingen av Minicallnätet.

Generic Mobile investerar i modernare teknik för Minicall och vi kommer nu att genomföra steg 1 i uppgraderingen. För dig som Minicallkund innebär det att det kommer vara ett avbrott i tjänsten tisdagen den 8:e mars klockan 08:30 – 09:30.

Själva avbrottet uppskattar vi kommer vara kortare än den tid som anges, men det kan komma att uppstå störningar i tjänsten under tidsspannet. Vi genomför ett antal tester på systemet för att säkerställa att allt fungerar som avsett innan vi återkopplar att tjänsten är i full drift igen.

Steg 2 i uppgraderingen är att byta utrustning i alla ca 300 basstationer över landet. I mars kommer vi att påbörja installationer av piloter för test och verifiering av tjänsten. Vidare kommer vi att löpande installera ca 20 basstationer i veckan med start i april. Vid omkoppling vid respektive basstation kan ett kortare avbrott på tjänsten förväntas. De orter som utgör piloter har reviderats jämfört med tidigare, piloter är nu: Luleå C, Kanis, Munksund, Häradsbäck, Måttsund, Rosvik

2015-09-23 Minicallnätets uppdatering var planerad att starta under augusti. Vi har fått skjuta på starten lite främst på grund av valet att inväntat den utbyggnad av LTE som Net1 för stunden genomför. Komponenter från Net1’s nät ingår som en del av lösningen med syfte att tillhandahålla en högre tillgänglighet och redundans.

I dagsläget planerar vi för att påbörja arbetet med inkoppling av nytt nät mot vår växel och tester i mitten av oktober. Direkt när detta arbete är klart och är leveransgodkänt påbörjas arbetet med installation av piloter. De orter som utgör piloter har reviderats jämfört med tidigare, piloter är nu: Luleå – Centrum, Älvsbyn, Munksund, Älmhult, Nässjö samt Ängelholm

2015-02-23 På grund av förändringar hos TeliaSonera, som levererar lösningen för nätuppgraderingen är den planerade starten av utrullningen senarelagd till augusti 2015. Allt för att säkerställa bästa kvalitet vid installation. Projektet kommer att inledas med sex pilotsiter i närheten av vårt driftcenter i Luleå: Arvidsjaur, Älvsbyn, Luleå - Centrum, Luleå – Måttsund, Piteå – Munksund, Piteå – Rosvik.

2015-01 Projektet kommer inledas med sex pilotsiter i närheten av vårt driftcenter i Luleå. Dessa är nu utsedda: Arvidsjaur, Älvsbyn, Luleå - Centrum, Luleå – Måttsund, Piteå – Munksund, Piteå – Rosvik.

2014-12 Tester genomförda med lyckat resultat för teknisk lösning dela upp transmissionen i det gamla och nya nätet för parallell drift under migreringen.

2014-05 Upphandling av ny transmissionslösning avslutad och avtal slutet med TeliaSonera. Leverans planerad under 2014/2015.