Minicallupgrade

- För att rädda liv och stora värden i 20 år till.

 

 

Minicallupgrade

Genom den största satsningen på 20 år tryggar vi Minicalls position för en lång tid framåt.

Under året kommer vi att genomföra flera uppdateringar av Minicall och dess mervärdestjänster. Vi kommer bland annat att byta teknik för överföring av meddelandena ut till basstationerna (transmission) för Minicall. Under året kommer tjänsten Multisök att utökas med nya möjligheter för att få meddelanden i fler kanaler.

För att stärka grundtjänsten Minicall har vi bland annat att uppgradert utökad driftinformation. Det innebär att du får tillgång till geografiskt riktad information om planerade underhåll och eventuella driftstörningar i ditt verksamhetsområde.

Med ditt Criticall abonnemang är nedanstående mervärdestjänster tillgängliga för dig:

Läs mer om villkorsändringen här >>

På den här sidan kommer vi löpande under året informera om hur migreringen fortskrider. Genom att registrera din mottagare ger du oss möjlighet att informera dig direkt när ditt verksamhetsområde påverkas av uppgraderingen.