Minicallupgrade

- För att rädda liv och stora värden i 20 år till.

 

 

Nätuppgradering

Generic Mobile uppgraderar Minicallnätet till en framtidssäker lösning.

Transmissionsnätet används för att sända ut Minicallmeddelande från växeln ut till alla basstationer. Migreringen till den nya lösningen görs basstation för basstation och kommer att påbörjas under året och pågå i cirka sex månader. Projektet innebär att vi går över till en IP-baserad teknik för transmissionen, detta kommer att ge bättre driftsäkerhet, högre tillgänglighet och större flexibilitet. Men framförallt är det en framtidssäker lösning, som förlänger livslängden på Minicall med många år.

Med den nya transmissionen kommer det t ex att bli möjligt att placera basstationer där behoven finns, där de har en större strategisk nytta, såsom vid ett sjukhus, eller annat geografiskt intressant område. Detta har inte varit möjligt med nuvarande ålderstigna lösning.

På den här sidan kommer vi löpande under året informera om hur migreringen fortskrider. Genom att registrera din mottagare ger du oss möjlighet att informera dig direkt när ditt verksamhetsområde påverkas av uppgraderingen.