Autogiromedgivande

Möjligheten att låta sina kunder betala via autogiro har funnits länge, men fortfarande är autogiro det absolut bästa sättet att ta betalt. Vi har skapat digitaliserade lösningar för autogiromedgivanden. Som teleoperatör med eget nät och hög driftsäkerhet med övervakning dygnet runt, ger Generic Mobile en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Autogiromedgivande

Möjligheten att låta kunder betala via autogiro har funnits länge, men fortfarande är autogiro det absolut bästa sättet att ta betalt. I jämförelse med pappers och e-faktura så är det både billigare, samt ett mer säkert sätt att säkerställa betalning. I jämförelse med månatliga kortbetalningar som framförallt många nya digitala tjänsteleverantörer använder sig av, så slipper man problemet med kundbortfall pga att betalkort byts ut.

Det stora problemet har varit processen att få in kunden på autogiro, främst pga av frågan om vilket kontonummer pengarna ska dras ifrån. Det är få som kan svara på frågan utan att kontrollera med sin bank, detta medför allt som oftast att autogiromedgivandet uteblir.

Det finns idag många olika sätt för att samla in medgivanden, allt från att skicka ut pappersblanketter som skall returneras av kunden och sedan tolkas manuellt. Till mer sofistikerade lösningar där man fyller i en digital blankett och signerar med bankID. Dock har alla hittills haft kvar det problematiska frågan om kontonummer.

Generic Mobile lanserar nu en lösning på detta. Med hjälp av enbart två frågor (personnummer och bank) samt tillgång till bankID, så hämtar vi kundens konton i banken och presenterar dessa som valbara alternativ.

Flödet ser ut enligt följande:

  • Ange personnummer och bank
  • Verifiera via bankID/mobilt bankID
  • Välj önskat konto
  • Godkänn företagets autogirovillkor
  • Klart