Kunder

Vår målsättning på Generic Mobile är att erbjuda dig som kund en lösning som är anpassad till din verksamhet och dina kundrelationer.

Kort om Generic Mobile

Nedan ett urval av våra kundreferenser 

Nedan ett urval av våra kunder