Fax E-post

Skicka och ta emot fax enkelt, säkert och kostnadseffektivt med ditt befintliga faxnummer. Modern hantering av fax utan faxmaskiner eller faxservrar. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Användningsområden för Fax E-post

Om ni idag hanterar fax i en faxserver eller i annan faxplattform: 

 • Kan ni avveckla befintliga faxservrar/faxplattformar 
 • Ni slipper själva ansvara för drift av faxserverar/faxplattformar
 • Ni slipper köpa och kontinuerligt hantera uppgraderingar
 • Ni slipper dyra telefoniabonnemang
 • Ni kommer ifrån löpande support- och licensavgifter
 • Ni får hjälp med migrering av användare från befintlig faxserver eller faxplattform
 • Ni behöver inte själva ha personal med kompetens på faxservrar/faxplattformar

Om ni idag har en traditionell fax eller mobil/IP-abonnemang:

 • Kan ni avveckla alla fysiska faxmaskiner
 • Ni slipper riskera att få problem med fax i IP-baserade telefonilösningar
 • Ni behöver inte köpa in ny eller reparera hårdvara
 • Ni får mindre manuell hantering av fax
 • Ni får ett driftsäkrare flöde som ni hanterar via befintliga program eller system
 • Ni sänker service- och abonnemangskostnader
 • Ni kan enkelt koppla på vår faxtjänst