Fax E-post

Skicka och ta emot fax enkelt, säkert och kostnadseffektivt med ditt befintliga faxnummer. Modern hantering av fax utan faxmaskiner eller faxservrar. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Funktioner i Fax E-post

Skicka fax

Fax till mail innebär att ni kan skicka fax på precis samma sätt som ni skickar ett vanligt mail, men med en annan adressering. Mailets innehåll och eventuella bilagor konverteras till fax av tjänsten.  Det är även möjligt att använda kundunika domänadresser för fax, t.ex. @fax.kund.se.

Ta emot fax

Med ett inkommande faxnummer kan ni enkelt ta emot fax direkt till er mail. Faxen kommer in som ett vanligt mail, och själva faxet finns bifogat som en PDF. Varje inkommande faxnummer knyts till en eller flera e-postadresser till vilka de mottagna faxen levereras. 

Om ni har ett befintligt faxnummer som ni vill behålla kan ni enkelt vidarebefordra detta till det nummer ni tilldelas av tjänsten, och på så sätt ta emot de fax som skickas till ert befintliga faxnummer som mail.

Användare

Med ett inkommande faxnummer kan ni enkelt ta emot fax direkt till er mail. Faxen kommer in som ett vanligt mail, och själva faxet finns bifogat som en PDF. Varje inkommande faxnummer knyts till en eller flera e-postadresser till vilka de mottagna faxen levereras. 

Kvittens

Det finns fem olika kvittensnivåer för fax till mail, det är möjligt att per användare ange vilken kvittensnivå som ska användas. 

  • Ingen kvittens skickas
  • Kvittens utan ursprungsmeddelandet skickas tillbaka då faxsändningen genererar ett fel.
  • Kvittens med ursprungsmeddelanden skickas tillbaka då faxsändningen genererar ett fel.
  • Kvittens utan ursprungsmeddelandet skickas tillbaka vid både misslyckad och lyckad faxsändning.
  • Kvittens med ursprungsmeddelandet skickas tillbaka vid både misslyckad och lyckad faxsändning.

Sender Policy Framework

För att ytterligare höja säkerheten i autentiseringen finns möjlighet att använda metoden SPF (Sender Policy Framework). Det skyddar mot obehörigt utnyttjande och minimerar risken för att en e-postadress förfalskas och på så sätt får tillgång till tjänsten. SPF kräver att den DNS som avsändaren av ett mail använder har ett SPF record där det aktuella trafikfallet specificeras. Det är DNS:en som är avgörande för om metoden går att använda eller inte för en användare av tjänsten.