Fax E-post

Skicka och ta emot fax enkelt, säkert och kostnadseffektivt med ditt befintliga faxnummer. Modern hantering av fax utan faxmaskiner eller faxservrar. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Säkerhet för Fax E-post

  • Som operatör arbetar Generic Mobile enligt PTS föreskrifter, Lagen om elektronisk kommunikation (LEK), Dataskyddsförordningen (GDPR) och Patientdatalagen (PDL)

  • Vi följer försäkringsbolagens specifikation för säkert utbyte av affärskritisk kommunikation (SSEK)

  • Faxens lagras endast tillfälligt under faxleverans

    • För lagring av innehåll är ingen 3:e part inblandad endast Generic Mobile lagrar information

    • All information lagras inom Sveriges gränser

  • Vi arbetar med fullständig spårbarhet

  • Generic Mobile är en tillförlitlig leverantör med hög tillgänglighet och SLA

  • Vi har kryptering av kommunikation för fullständig konfidentiellitet