Fax E-post

Skicka och ta emot fax enkelt, säkert och kostnadseffektivt med ditt befintliga faxnummer. Modern hantering av fax utan faxmaskiner eller faxservrar. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Teknisk beskrivning av Fax E-post

Fax e-post gör det möjligt att skicka och ta emot fax med en e-postklient.
E-postmeddelandets innehåll och bilagor konverteras till fax av tjänsten. Fax E-post erbjuder även möjlighet att ta emot fax på särskilda telefonnummer. Mottagna fax distribueras till mottagaren med e-post där det mottagna faxet bifogas i en fil som har .pdf- eller .tif-format.

Fax e-post hanterar fax på domänen fax.genericmobile.se men kan också hantera kundunika domänadresser, t.ex. fax.kund.se. E-postmeddelanden som ska konverteras till fax skickas till dessa domänadresser. De e-postmeddelanden som tjänsten tar emot autentiseras på den avsändande e-postadressen och, om så önskas, även i kombination med Sender Policy Framework (SPF)

Adressering

Fax kan skickas till både nationella och internationella destinationer. För att adressera en mottagare av fax anges mottagarens faxnummer, i nationellt eller internationellt format. Då fax skickas nationellt skall alltid riktnummer anges.

Adresseringsformer för fax;  
019101945@fax.genericmobile.se Nationellt format inkl. riktnummer.
+4619101945@fax.genericmobile.se Internationellt format alternativ 1.
004619101945@fax.genericmobile.se Internationellt format alternativ 2.
SE019101945@fax.genericmobile.se Internationellt format alternativ 3.

 

Användarhantering och autentisering

Användare finns på två nivåer i tjänsten. Antingen motsvarar en användare en hel domän eller så är en användare en enskild e-postadress inom en domän. Då en hel domän ges tillgång till tjänsten innebär det att samtliga e-postadresser inom denna domän kan använda tjänsten för att skicka fax. Autentisering av användare sker på den avsändande e-postadressen.

För att ytterligare höja säkerheten i autentiseringen finns möjlighet att använda metoden SPF (Sender Policy Framework). Det skyddar obehörigt utnyttjande och minimerar risken för att någon förfalskar en avsändande e-postadress och på så sätt får tillgång till tjänsten. SPF kräver att den DNS som avsändaren av ett e-postmeddelande använder har ett SPF record där det aktuella trafikfallet specificeras. Det är DNS:en som är avgörande för om metoden går att använda eller ej för en användare av tjänsten.

Konvertering

Fax E-post konverterar ett e-postmeddelande samt dess bilagor. Det konverterade faxet som skickas till mottagaren får upplösningen ”standard” vilket innebär 1728x2420 pixlar.

Försättsblad

Tjänsten infogar automatiskt ett försättsblad för de fax som skickas. Försättsbladet är användarspecifikt och kan t.ex. innehålla statisk information som logotyp, telefonnummer etc. Försättsbladet lagras i tjänsten. Det finns möjlighet för en användare att ha flera olika försättsblad, ett infogas automatiskt. Om något av de andra försättsbladen ska infogas anges detta i det e-postmeddelande som ska konverteras till fax. Samtliga försättsblad har dynamiska fält som fylls i av tjänsten då ett fax skickas.

De dynamiska fälten på ett försättsblad är:
• Datum
• Tid
• Mottagare
• Avsändare
• Antal sidor
• Fritext

För att använda ett särskilt försättsblad anges som ämne i e-postmeddelandet ”.. form <dokumentnamn>” där dokumentnamn motsvarar namnet på den fil som representerar det önskade försättsbladet. Anges inget försättsblad används det fördefinierade försättsbladet. E-postmeddelandets innehåll läggs automatiskt in på försättsbladet. Tjänsten kompletterar automatiskt med datum, tidpunkt, avsändare, mottagare samt antal sidor på försättsbladet.

Fax E-post kan även användas utan försättsblad. I det fallet konverteras endast e-postmeddelandets bifogade filer till fax, tjänsten bortser från e-postmeddelandets innehåll. Det anges per användare om försättsblad ska infogas automatiskt av tjänsten eller ej.

Bilagor

Fax E-post har stöd för e-post som innehåller bilagor. Bilagorna i ett e-postmeddelande konverteras till fax. Fax E-post har stöd för nedanstående bilageformat.

.xls/.xlsx   Excel
.doc/.docx   Word
.ppt   Power Point
.pdf   Acrobat Reader
.html   Hypertext dokument
.txt   Textfiler
.tif   Bildformat
.jpeg   Bildformat
.bmp   Bildformat
.gif   Bildformat
.pcx   Bildformat
.png   Bildformat

Mottagning av fax

Fax E-post erbjuder telefonnummer för mottagning av fax. Varje telefonnummer knyts till en eller flera e-postadresser till vilka de mottagna faxen distribueras. Varje användare av Fax E-post kan knytas till ett telefonnummer för mottagning av fax. Ett befintligt faxnummer kan vidarekopplas till detta telefonnummer. 

Mottagna fax konverteras till en fil i formatet .tif eller .pdf, filen bifogas till ett
e-postmeddelande som tjänsten skickar till mottagaren.

Filen namnsätts enligt principen; ”datum_tid_avsändande faxnummer.pdf”, exempelvis ”20130417_120003_4686013851.pdf”. Detta gör det enkelt att sortera och söka bland mottagna fax