Larm E-post

Skicka era larm som e-post, vi översätter dem till SMS eller Minicall vilket ger er en flexibel larmmottagning. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Funktioner i Larm E-post

Skicka larm

Larmapplikationen/larmsändaren konfigureras för att skicka e-post med en specifik adressering, som exempel "telefonnummer"@sms.genericmobile.se eller "minicallnummer"@minicall.genericmobile.se. Mailet konverteras av tjänsten till ett SMS eller Minicallmeddelande till det specifika numret.

Fördelar med SMS E-post och Minicall E-post

  • Enkelt att komma igång med tjänsten
  • Snabb och säker larmöverföring
  • Möjlighet till noggrann uppföljning av skickade larm med hjälp av kvittenser levererade som e-post
  • Modem för larmöverföring behövs inte, vilket förenklar drift och underhåll
  • Krav som ställs på larmsystemet är anslutning till Internet och möjlighet att skicka e-post
  • Tjänsterna erbjuder hög tillänglighet och övervakas dygnet runt av Generic Mobile