Larm Gateway

Larm Gateway ger er möjlighet att skicka larm som SMS och Minicall via Internet. Som teleoperatör med eget nät och hög driftsäkerhet med övervakning dygnet runt, ger Generic Mobile en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda. Larm Gateway gör våra larmtjänster tillgängliga för alla med samma krav på snabbhet, leveranssäkerhet och intuitivt gränssnitt som våra mest krävande uppdragsgivare.       

Kort om Generic Mobile

Funktioner i SMS Gateway

SMS Gateway gör det möjligt att skicka SMS, fastnäts-SMS och Minicall till mängder av mottagare samtidigt utan fördröjning.

Avsändare

När meddelanden skickas med SMS Gateway kan en valfri avsändare väljas – antingen ett ord på maximalt 11 tecken eller ett telefonnummer. Med avsändare menas här det ord eller telefonnummer som visas som avsändare för de mottagare meddelandet skickas till.

Leveransrapport

För samtliga meddelanden som skickas med SMS Gateway erhålls leveransrapport som visar om meddelandet har levererats till mottagaren eller inte.

Kvittenslösning

Med SMS Gateway kvittenslösning kan svar på skickade SMS tas emot. Funktionen håller automatiserat reda på de SMS som har skickats och kopplar ihop dem med rätt mottaget SMS. Flera frågor eller erbjudanden, där svar önskas från mottagaren, kan skickas med SMS till ett telefonnummer som svarar på ett av dessa SMS. Kvittenslösningen kopplar ihop svaret med ett av de SMS som skickades till telefonnumret.

Långa SMS

Med SMS Gateway kan man skicka långa SMS, upp till 3060 tecken vilket motsvarar 20 stycken SMS som sammanlänkas till ett enda SMS hos mottagaren.

Ta emot SMS

Med ett telefonnummer för mottagning av SMS är det möjligt att ta emot SMS i den egna applikationen. SMS Gateway kan även användas för mottagning av SMS med kortnummer och prefixord. För att kunna ta emot SMS med kortnummer inleds SMS:et med ett specifikt prefixord och skickas till 71111. 

Till fasta telefoner

SMS kan skickas till samtliga svenska telefoner. Om den fasta telefonen har stöd för SMS visas meddelandet som ett textmeddelande, om den fasta telefonen saknar stöd läses meddelandet upp för mottagaren.

Till Minicall

Med SMS Gateway är det även möjligt att skicka meddelanden till Minicallmottagare. Tjänsten kan med fördel användas t.ex. till grupprogrammerade Minicallmottagare för att nå flera mottagare på samma gång med ett enda meddelande.