Larm Gateway

Larm Gateway ger er möjlighet att skicka larm som SMS och Minicall via Internet. Som teleoperatör med eget nät och hög driftsäkerhet med övervakning dygnet runt, ger Generic Mobile en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda. Larm Gateway gör våra larmtjänster tillgängliga för alla med samma krav på snabbhet, leveranssäkerhet och intuitivt gränssnitt som våra mest krävande uppdragsgivare.       

Kort om Generic Mobile

Teknisk beskrivning av SMS Gateway

Det finns flera olika gränssnitt och protokoll att använda för att implementera SMS Gateway i en applikation eller i ett system. För att använda gränssnitten behövs ett abonnemang. Kontakta oss för att teckna ett sådant.

REST – Ett gränssnitt som är enkelt att implementera oavsett programmeringsspråk. HTTP POST används för att skicka SMS. Generics REST-API erbjuder bl.a. tidsplanerade SMS-utskick och stöd för att skicka många SMS vid ett tillfälle.

Webbservice – Ett standardiserat sätt att integrera applikationer med hjälp av XML. Webservice är enkelt att använda i t.ex. .NET utvecklingsmiljö där SOAP användas tillsammans med WSDL, för att implementera de metoder som Webservicen erbjuder.

HTTP/S – Skicka SMS direkt med en HTTP/S-länk där all nödvändig information infogas. Ett enkelt sätt att implementera SMS i en applikation oavsett programmeringsspråk och där det inte finns krav på särskilda funktioner eller leveransrapport.

SMPP – Short Message Peer to Peer (SMPP) är ett protokoll som används mellan teleoperatörer för att utbyta SMS med varandra. SMPP är ett mer komplext protokoll än övriga men det ger möjlighet att på detaljnivå styra ett SMS egenskaper.

Välj det alternativ som passar dig bäst!

REST Send SMS   REST Receive SMS

REST Dynamic Answer  REST User administration

Webbservice   HTTP/S   SMPP