Larm Minicall

Marknadens mest tillförlitliga kommunikationskanal för larm och kritiska meddelanden. Oslagbar leveranssäkerhet och täckning. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Användningsområden för Larm Minicall

Larm Minicall kan bland annat användas för: 

  • Sjukvård – söka personal och larma
  • Räddning – sändning av kritiska meddelanden
  • Broadcasting – flera mottagare behöver nås enkelt och säkert
  • Jour & Larm – alarmering vid ev. driftavbrott