Larm Minicall

Marknadens mest tillförlitliga kommunikationskanal för larm och kritiska meddelanden. Oslagbar leveranssäkerhet och täckning. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Funktioner i Larm Minicall

Med Minicall kan du känna dig trygg även i de mest utsatta lägen.

Tillförlitlighet och snabb leverans

Minicall har överlägsen tillförlitlighet jämfört med t ex SMS. Meddelanden når mottagaren inom ca 15 sekunder och riskerar inte att fastna i nätet.

Nationell täckning med bra genomträngning

Tack vare låg frekvens (ca 170 MHz) har Minicall betydligt bättre genomträngningsförmåga i t.ex. stora hus med täta väggar och industrimiljöer än vad en vanlig mobiltelefon har.

Strålningsfri

Minicall sänder inte ut någon radiostrålning och kan därför användas i känsliga miljöer som t.ex. sjukhus och datacentraler. Jämfört med en mobiltelefon har en Minicall-mottagare försumbart SAR-värde* vilket är den effekt som absorberas av kroppen genom strålning från närbelägen sändare. En Minicallmottagare består endast av en mottagare och tar emot de signaler den är avsedd för. Därför alstrar den ingen mätbar strålning som kroppen kan absorbera.

Kryptering

Med hjälp av tilläggstjänsten kryptering är det möjligt att koda dina Minicall-meddelanden för ökad säkerhet och minska risken för avlyssning. Vi erbjuder kryptering som en tilläggstjänst till abonnemanget Criticall.

Gruppfunktionalitet

Eftersom Minicall bygger på broadcast-teknik går det att nå många mottagare med samma meddelande mycket kostnadseffektivt.


Strömsnåla mottagare

Minicall är inte en sändare och är därför mycket strömsnål. Det gör Minicall idealisk  i många maskintillämpningar, t.ex. för att aktivera andra mer strömkrävande enheter som mobiltelefon eller GPS-utrustning.


Duplicerad larmkanal

Genom att Minicall använder ett eget och oberoende nät uppfyller systemet kraven för dem som behöver oberoende larmkanaler, t.ex. Räddningstjänsten.


Små och billiga mottagare

Minicallmottagarna kan göras mycket små och är tack vare beprövad teknik billiga i inköp. 

*Specific Absorption Rate, ett mått på den strålningsenergi som upptas i huvudet när telefonen sänder med full effekt. Ju lägre desto bättre. W/kg. Maxvärde i EU är 2W/kg. Under 0.5 är lågt, 0.5-1.0 är medel och över 1.0 är högt.