Larm Uppringt

Ett uppringt larm ger er en tydlig avisering om att ett larm har anlänt. Risken att ett larm inte uppmärksammas av mottagaren minimeras och tiden till åtgärd reduceras. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Larm Uppringt

Få dina larm upplästa i mottagarens telefon. Larmet ringer tills någon svarar och genereras via e-post från befintliga larmsystem.

Kan ditt larmsystem skicka e-post kan det även skicka upplästa larm. Med tjänsten kan ni enkelt skicka mail som konverteras till ett uppläst larm oberoende av telefonnummer och telefontyp. Tjänsten är enkel och kräver ingen installation eller anpassning.

Larmapplikationen/larmsändaren konfigureras för att skicka mail med en specifik adressering. Mailet konverteras av tjänsten och levereras uppläst på det angivna telefonnumret. Är det ingen som svarar ringer meddelandet upp igen efter 30 sekunder, och fortsätter att göra uppringningsförsök tills någon svarar.