Minicall

Marknadens mest tillförlitliga kommunikationskanal för larm och kritiska meddelanden sedan 30 år. Oslagbar leveranssäkerhet och täckning. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet med driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Tilläggstjänster Minicall

Multisök – kopior på meddelanden i flera kanaler

Tilläggstjänsten Multisök innebär att du får dina minicallmeddelanden klonade som SMS, uppringda larm och epost. Detta gör att ditt minicallabonnemang får en unik bredd och styrka i och med att meddelandet klonas i flera oberoende kanaler.

Exempel på användningsområden:

Förstärkt tillgänglighet

Genom att ta emot meddelandet som sms stärker du din tillgänglighet ifall en mottagare skulle vara tillfälligt ur funktion, utom täckning eller om du befinner dig utomlands.

Logg av meddelande

Samla samtliga Minicall-larm centralt genom att få en kopia som e-post.

Ökad tillgång till Minicall-larm

Andra än direkt berörda i organisationen kan få tillgång till Minicall-larm som SMS, fastnäts-SMS och e-post för att hålla sig underrättade om vad som sker.

SMS Webb

Ditt Minicallabonnemang ger dig tillgång till tjänsten SMS Webb som används för att skicka SMS, fastnäts-SMS och minicallmeddelanden direkt från webben. Funktioner som importera adresslistor från Excel, skapa grupper, schemalägga utskick ingår i tjänsten. Ni kan själv välja en unik avsändare på upp till 11 tecken. 

De fasta avgifterna för SMS Webb ingår i ditt abonnemang, du debiteras endast för eventuella meddelanden du skickar.

Legitimeringskod

Legitimeringskod är utmärkt om du vill förhindra obehörig alarmering. Du väljer en tresiffrig kod, som måste anges för att kunna skicka meddelande till mottagaren. Därigenom kan endast de som har koden skicka meddelande till mottagaren. 

Personligt hälsningsmeddelande

Gör din mottagare mer privat genom att tala in ett personligt hälsningsmeddelande.

Det finns även möjlighet att använda engelskt automatiskt talsvar istället för svenskt. För att använda tjänsten behövs en fyrsiffrig behörighetskod som ges av Minicall Kundcenter och som även används för meddelandelagring.

Så här ändrar du eller lägger in ett personligt hälsningsmeddelande:

1. Ring 0749-81 00 00. 2. Knappa in ditt minicallnummer och avsluta med #. Knappa in din behörighetskod  och avsluta med #. 3. Följ därefter instruktionerna.

Repeterad sökning

Repeterad sökning ger extra trygghet då varje meddelande sänds en extra gång, efter ca en minut.

Aviseringar

Med Minicall kan du få snabb information om när du fått meddelande till ditt Telia TeleSvar, NMT/GSM MobilSvar, Faxlåda och Meddelandebox (fungerar f n endast för TeliaSoneras kunder). Vänligen kontakta TeliaSonera för priser och mer information.

Så här kopplar du på avisering till ditt Telia Mobilsvar:

1. Ring ditt Mobilsvar (133) från din mobiltelefon
2. Efter svar, tryck 2 för att ändra inställningar
3. Tryck 4 för att ändra aviseringsfunktion
4. Tryck 3 för avisering till Minicall
5. Ange ditt Minicallnummer
6. Tryck 1 för att bekräfta (2 för att ändra)
7. Tryck 1 för att aktivera nummervisning (2 för avisering utan nummervisning)
8. Behöver du hjälp, tryck 0. 9. Avsluta