Minicall

Marknadens mest tillförlitliga kommunikationskanal för larm och kritiska meddelanden sedan 30 år. Oslagbar leveranssäkerhet och täckning. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet med driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Minicall

Överlägsen tillförlitlighet för dig med meddelanden som måste fram i tid. Meddelanden når mottagaren inom 15 sek utan att fastna i nätet. Användare med Minicall och övriga kanaler når över 99,9% i tillförlitlighet. 

Tack vare låg frekvens (ca 170 MHz) har Minicall betydligt bättre genomträngningsförmåga i till exempel stora hus och industrimiljöer än vad en vanlig mobiltelefon har. Eftersom Minicall inte utsänder någon radiostrålning kan tekniken dessutom användas i känsliga miljöer som t.ex. sjukhus och datacentraler. Då Minicall bygger på en broadcast-teknik går det att mycket kostnadseffektivt nå många mottagare med samma meddelande.

Unika egenskaper

 • Tillförlitlighet och snabb leverans
 • Nationell täckning med bra genomträngning
 • Strålningsfri
 • Gruppfunktionalitet
 • Strömsnåla mottagare
 • Duplicerad larmkanal
 • Små och billiga mottagare

Användningsområden

 • Sjukvård - söka personal och larma
 • Räddning - sändning av kritiska meddelanden 
 • Broadcasting -  flera mottagare/stora grupper behöver nås enkelt och säkert
 • Jour & larm - alarmering vid t.ex. driftavbrott
 • Maskinstyrning - med tillförlitlighet som krav, t.ex. tända/släcka
  gatlyktor, styrning av värme i sommarstugor, bastu, motorvärmare etc,
  information till elektroniska skyltar, aktivering av avlägsna batterienheter där strömförsörjning är ett problem m.m.

Observera att Minicall inte är krypterad och att det finns en risk att utomstående tar del av innehållet. För att skydda känslig information erbjuder vi kryptering som en tilläggstjänst tillsammans med utvalda mottagare.