Minicallupgrade

- För att rädda liv och stora värden i 20 år till.

 

 

Minicallupgrade

Genom den största satsningen på 20 år tryggar vi Minicalls position för en lång tid framåt.

Vi har genomfört flera uppdateringar av Minicall och dess mervärdestjänster. Vi har bland annat att bytt teknik för överföring av meddelandena ut till basstationerna (transmission) för Minicall. Vi har även utökat tjänsten Multisök med nya möjligheter för att få meddelanden i fler kanaler.

För att stärka grundtjänsten Minicall har vi bland annat att uppgraderat utökad driftinformation. Det innebär att du får tillgång till geografiskt riktad information om planerade underhåll och eventuella driftstörningar i ditt verksamhetsområde.

Med ditt Criticall abonnemang är nedanstående mervärdestjänster tillgängliga för dig: