Minicallupgrade

- För att rädda liv och stora värden i 20 år till.

 

 

Nätuppgradering

Generic Mobile uppgraderar Minicallnätet till en framtidssäker lösning.

Transmissionsnätet används för att sända ut Minicallmeddelande från växeln ut till alla basstationer. Migreringen till den nya lösningen genomfördes basstation för basstation.Projektet innebär att vi gått över till en IP-baserad teknik för transmissionen, detta har gett bättre driftsäkerhet, högre tillgänglighet och större flexibilitet. Men framförallt är det en framtidssäker lösning, som förlänger livslängden på Minicall med många år.

Med den nya transmissionen kommer det t ex att bli möjligt att placera basstationer där behoven finns, där de har en större strategisk nytta, såsom vid ett sjukhus, eller annat geografiskt intressant område. Detta har inte varit möjligt med nuvarande ålderstigna lösning.

.