SMS E-post

Med SMS E-post kan du skicka och ta emot SMS med din e-post. Inga installationer eller anpassningar krävs vilket gör att du snabbt och enkelt kan komma igång med tjänsten. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Användningsområden för SMS E-post

  • Marknadsföring

  • Påminnelser
  • Bekräftelser
  • Kundinformation

  • Personaladministration

  • Larm