SMS E-post

Med SMS E-post kan du skicka och ta emot SMS med din e-post. Inga installationer eller anpassningar krävs vilket gör att du snabbt och enkelt kan komma igång med tjänsten. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Funktioner i SMS E-post

Skicka SMS

SMS E-post innebär att ni kan skicka SMS på samma sätt som ni skickar ett vanligt mail, men med en annan adressering. Långa SMS, upp till 3060 tecken, sammanlänkas till ett enda långt SMS. Tjänsten kan användas till både svenska och internationella mottagare.

Adressering

När ni vill skicka SMS via e-post adresserar ni, som ett exempel, ”mobilnummer”@sms.genericmobile.se. Mailet konverteras då till SMS av tjänsten. Det är även möjligt att använda kundunika domänadresser för SMS, t.ex. @sms.”kund”.se. 

Till fasta telefoner

SMS kan skickas till samtliga svenska telefoner. Om den fasta telefonen har stöd för SMS visas meddelandet som ett textmeddelande, om den fasta telefonen saknar stöd läses meddelandet upp för mottagaren.

Ta emot SMS

Med ett inkommande SMS-nummer kan ni enkelt ta emot SMS direkt på mailkontot. SMS kommer in som ett vanligt mail med ämnet ”Inkommet SMS”.  Varje inkommande SMS-nummer knyts till en eller flera e-postadresser till vilka de mottagna SMS:en levereras. Du kan välja att använda ett eget fastnätsnummer, virtuellt mobilnummer, mobilt långnummer eller med prefixord på kortnummer för att ta emot SMS.

Kvittens

I SMS E-post kan användaren välja mellan:

  • Ingen kvittens skickas
  • Kvittens skickas till sändande e-postadress när SMS:et har
    levererats till mottagaren

Användare

Användare av SMS E-post kan finnas på två nivåer. Antingen motsvarar en användare en hel domän, t.ex. @kund.se, eller så är en användare en enskild e-postadress inom en domän, t.ex. kalle.karlsson@kund.se. Om en hel domän ges tillgång till SMS E-post innebär det att samtliga e-postadresser inom denna domän kan använda tjänsten för att skicka SMS. Autentisering av användare sker på den avsändande e-postadressen.

Sender Policy Framework

För att ytterligare höja säkerheten i autentiseringen finns möjlighet att använda metoden SPF (Sender Policy Framework). Det skyddar mot obehörigt utnyttjande och minimerar risken för att en e-postadress förfalskas och på så sätt får tillgång till tjänsten. SPF kräver att den DNS som avsändaren av ett mail använder har ett SPF record där det aktuella trafikfallet specificeras. Det är DNS:en som är avgörande för om metoden går att använda eller inte för en användare av tjänsten.