SMS E-post

Med SMS E-post kan du skicka och ta emot SMS med din e-post. Inga installationer eller anpassningar krävs vilket gör att du snabbt och enkelt kan komma igång med tjänsten. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Teknisk beskrivning av SMS E-post

Adressering

SMS kan skickas till både nationella och internationella destinationer. För att adressera en mottagare av SMS anges mottagarens nummer, i nationellt eller internationellt format.

Adresseringsformer för SMS;

0705555555@sms.genericmobile.se Nationellt format

+46705555555@sms.genericmobile.se

Internationellt format


Användarhantering och autentisering

Användare av tjänsten kan finnas på två nivåer. Antingen motsvarar en användare en hel domän eller så är en användare en enskild e-postadress inom en domän. Då en hel domän ges tillgång till tjänsten innebär det att samtliga e-postadresser inom denna domän kan använda tjänsten för att skicka SMS. Autentisering av användare sker på den avsändande e-postadressen.

För att ytterligare höja säkerheten i autentiseringen finns möjlighet att använda metoden SPF (Sender Policy Framework). Det skyddar mot obehörigt utnyttjande och minimerar risken för att en e-postadress förfalskas och på så sätt får tillgång till tjänsten. SPF kräver att den DNS som avsändaren av ett mail använder har ett SPF record där det aktuella trafikfallet specificeras. Det är DNS:en som är avgörande för om metoden går att använda eller inte för en användare av tjänsten.

Konvertering

Tjänsten konverterar e-postmeddelandets ämnesrad och innehåll till SMS och skickar det till mottagare i det mobila nätet samt inom det fasta nätet i Sverige. Om text anges i e-postmeddelandets ämnesrad och innehåll, separeras dessa automatiskt av ett kolon (:) i SMS:et. Anges text endast i antingen e-postmeddelandets ämnesrad eller innehåll, infogas inget kolon. Eventuella bilagor konverteras inte. SMS via e-post har stöd för upp till 20 konkatenerade (sammanbundna) SMS vilket motsvarar 3060 tecken.

Kvittens

Kvittens på sända och levererade SMS skickas tillbaka till den avsändande e-postadressen. Två kvittensnivåer finns och det är möjligt att per domän eller användare ange vilken nivå som ska användas:

• Ingen kvittens skickas.
• Kvittens skickas till den sändande e-postadressen.

Kvittenser kan alltså aktiveras respektive deaktiveras per användare. Kvittens skickas när SMS:et har levererats till mottagaren.

Mottagning av SMS

Tjänsten erbjuder telefonnummer för mottagning av SMS. Ett telefonnummer knyts till en e-postadress till vilka SMS:en skickas. Du kan välja att använda ett eget fastnätsnummer, virtuellt mobilnummer, mobilt långnummer eller med prefixord på kortnummer för att ta emot SMS.