SMS Gateway

SMS Gateway är en tjänst för integration av SMS i verksamhetssystem och applikationer. Med enkla gränssnittet utförs en integration snabbt och enkelt. SMS Gateway har hög kapacitet och lämpar sig för både enstaka SMS-utskick och utskick av stora mängder SMS. Som teleoperatör med eget nät och hög driftsäkerhet med övervakning dygnet runt, ger Generic Mobile en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.    

Kort om Generic Mobile

Funktioner i SMS Gateway

SMS Gateway gör det möjligt att skicka SMS, fastnäts-SMS och Minicall till mängder av mottagare samtidigt utan fördröjning.

Avsändare

När meddelanden skickas med SMS Gateway kan en valfri avsändare väljas – antingen ett ord på maximalt 11 tecken eller ett telefonnummer. Med avsändare menas här det ord eller telefonnummer som visas som avsändare för de mottagare meddelandet skickas till.

Leveransrapport

För samtliga meddelanden som skickas och tagits emot med SMS Gateway erhålls leveransrapport som visar om meddelandet har levererats till mottagaren eller inte. Leveransrapport kan både filtreras och exporteras.

Långa SMS

Med SMS Gateway kan man skicka långa SMS, upp till 3060 tecken vilket motsvarar 20 stycken SMS som sammanlänkas till ett enda SMS hos mottagaren.

Flash SMS

Med SMS Gateway kan du välja att skicka Flash SMS, vilket är ett SMS som inte sparas på telefonen, utan som raderas direkt efter meddelandet är läst. Passar exempelvis väldigt bra för one time password.

Ta emot SMS

Med ett telefonnummer för mottagning av SMS är det möjligt att ta emot SMS i den egna applikationen, antingen med ett eget fast nummer, ett mobilnummer eller ett mobilt långnummer. SMS Gateway kan även användas för mottagning av SMS med kortnummer och prefixord.

Kvittenslösning

Med SMS Gateway kvittenslösning kan svar på skickade SMS tas emot. Funktionen håller automatiserat reda på de SMS som har skickats och kopplar ihop dem med rätt mottaget SMS. Flera frågor eller erbjudanden, där svar önskas från mottagaren, kan skickas med SMS till ett telefonnummer som svarar på ett av dessa SMS. Kvittenslösningen kopplar ihop svaret med ett av de SMS som skickades till telefonnumret.

Infoga personliga attribut

Med funktionen Bulk SMS kan du göra dina meddelanden mer personliga genom att automatiskt infoga olika attribut, t.ex. förnamn, kundnummer, OCR, som automatiskt sammanfogas på angiven plats i ditt meddelande.

Till fasta telefoner

SMS kan skickas till samtliga svenska telefoner. Om den fasta telefonen har stöd för SMS visas meddelandet som ett textmeddelande, om den fasta telefonen saknar stöd läses meddelandet upp för mottagaren.

Till Minicall

Med SMS Gateway är det även möjligt att skicka meddelanden till Minicallmottagare. Tjänsten kan med fördel användas t.ex. till grupprogrammerade Minicallmottagare för att nå flera mottagare på samma gång med ett enda meddelande.