SMS Gateway

SMS Gateway är en tjänst för integration av SMS i verksamhetssystem och applikationer. Med enkla gränssnittet utförs en integration snabbt och enkelt. SMS Gateway har hög kapacitet och lämpar sig för både enstaka SMS-utskick och utskick av stora mängder SMS. Som teleoperatör med eget nät och hög driftsäkerhet med övervakning dygnet runt, ger Generic Mobile en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.    

Kort om Generic Mobile

SMS Gateway

Använd SMS Gateway för att integrera SMS i ett verksamhetssystem eller applikation. Med extremt hög kapacitet och tillförlitlighet lämpar sig vår SMS Gateway för både enstaka SMS-utskick och utskick av stora mängder SMS.

SMS Gateway gör det möjligt att skicka och ta emot SMS i CRM-system, bokningssystem, styrsystem och andra typer av applikationer. Det finns flera olika gränssnitt och protokoll att använda för implementation, där REST är det vanligaste. De olika gränssnitten är enkla vilket gör en integration snabb och smidig. Vi bistår med exempelkod och kan även finnas med som stöd vid en integration. 

Med SMS Gateway kan SMS planeras att skickas ut vid en särskild tidpunkt och stora mängder SMS kan skickas vid ett och samma tillfälle. Det är möjligt att ”personifiera” de SMS som skickas genom att ange olika attribut, t.ex. förnamn, tidpunkt, OCR etc, som automatiskt sammanfogas på angiven plats i SMS:et.

För uppföljning av skickade SMS finns leveransrapporter som visar att SMS har levererats till mottagaren. Leveransrapporter för inkommande och utgående SMS kan filtreras, exporteras och visas grafiskt.

Med SMS Gateway kan du skicka SMS till mottagare i hela världen, och det är även möjligt att skicka SMS till fastnätsnummer och till Minicall.

Fördelar med SMS Gateway

 • Enkel implementation
 • Flera olika gränssnitt och protokoll att välja på
 • Hög kapacitet – över en miljon SMS per timme
 • Möjlighet att automatiskt infoga personliga attribut i SMS:et, ex namn.
 • Eget unikt avsändande telefonnummer eller ord
 • Sammanlänkade SMS – upp till 3060 tecken
 • Leveransrapporter med filtrering- och exportfunktionalitet
 • Möjlighet att ange tidpunkt då SMS ska skickas
 • Möjlighet att ange giltighetstid för ett SMS
 • Flash SMS
 • Krypterad kommunikation med https
 • Ta emot SMS med ett eget fastnätsnummer, mobilnummer, mobilt långnummer eller med prefixord på kortnummer
 • SLA i olika nivåer
 • Generic Mobile finns tillgängliga för stöd i er integration av SMS Gateway och kan även ta sig an uppdraget att utifrån en kravspecifikation implementera SMS i ett befintligt verksamhetssystem eller applikation