SMS Grupp

Med SMS Grupp är det möjligt för er att nå flera personer samtidigt med ett enda SMS. Telefonnummer och e-postadresser som ingår i en grupp ändras enkelt med tjänstens webbverktyg. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Användningsområden för SMS Grupp

SMS Grupp kan användas t.ex. för att: 

  • Jourgrupper
  • Rapportera affärshändelser
  • Ge sista minuten-information inom föreningar eller till mötesdeltagare
  • Intern information