SMS Grupp

Med SMS Grupp är det möjligt för er att nå flera personer samtidigt med ett enda SMS. Telefonnummer och e-postadresser som ingår i en grupp ändras enkelt med tjänstens webbverktyg. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet och driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

SMS Grupp

Skicka SMS till ETT nummer – nå en hel grupp av mottagare

Med tjänsten SMS Grupp kan du enkelt, genom att SMS:a ett gruppnummer, skicka SMS till en grupp mottagare samtidigt. Det är ett bra sätt att kunna kommunicera snabbt med en grupp när datorer och e-post inte finns tillgängliga. Antalet mottagare i gruppen är obegränsat och den som sänder meddelandet behöver inte ha vetskap om vilka mottagare som ingår i gruppen.

Vem som helst kan skicka SMS till gruppnumret och meddelandet når alla mottagare i gruppen samtidigt. Gruppen kan enkelt förändras över tid och anpassas efter det aktuella behovet, t.ex. beroende på jourtider eller semestrar, utan att avsändaren behöver bekymra sig.

Mottagarna i gruppen administreras centralt, vilket gör att den alltid är uppdaterad och densamma för alla. Via ett enkelt webbgränssnitt lägger ni upp och redigerar mottagare som kan variera mellan mobilnummer, fasta nummer eller e-postadresser. Det går även att välja att SMS:et ringer upp telefonen samtidigt som meddelelandet levereras som ett vanligt text-SMS.

Svar på det utsända SMS:et kan antingen blockeras, gå ut till alla eller endast gå till en enskild mottagare.