GDPR-säker e-fax

Den traditionellt säkra faxen kan ifrågasättas ur ett GDPR-perspektiv då det är svårt att kontrollera vem som tar emot information. Digitalisering av faxflödet löser kontrollen över vem som tar emot informationen, men skapar nya utmaningar och behov av kryptering och autentisering. Som teleoperatör med eget nät och hög driftsäkerhet med övervakning dygnet runt, ger Generic Mobile en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

GDPR-säker e-fax

Den traditionellt säkra faxen kan ifrågasättas ur ett GDPR-perspektiv då det är svårt att kontrollera vem som tar emot information. Digitalisering av faxflödet löser kontrollen över vem som tar emot informationen, men skapar nya utmaningar och behov av kryptering och autentisering.

SecureAppbox och Generic Mobile har tillsammans gjort det möjligt att uppgradera befintliga faxar till säkra GDPR e-fax abonnemang i syfte att företag och myndigheter ska kunna efterleva GDPR.

Digitalisera er faxkommunikation

Med tjänsten GDPR e-Fax kan ni digitalisera era befintliga faxservrar och faxmaskiner. Tjänsten bygger på SecureMailbox och är enkel och kräver ingen installation eller anpassning. SecureMailbox skyddar din kommunikation, kunder och viktiga kontakter genom stark autentisering, rättsskydd och inbyggd kryptering.

Fördelar med GDPR-säker e-fax

• Bibehållen eller förbättrad informationssäkerhet
• Moderniserat arbetssätt
• Leva upp till GDPR krav
• Undvika köp och hantering av uppgraderingar samt reparation av hårdvara
• Sänkta service-, licens- och abonnemangskostnader
• Slippa upprätthålla kompetens på faxplattformar