Minicall

Marknadens mest tillförlitliga kommunikationskanal för larm och kritiska meddelanden sedan 30 år. Oslagbar leveranssäkerhet och täckning. Generic Mobile är en teleoperatör med eget nät, hög driftsäkerhet med driftövervakning dygnet runt. Det ger en trygghet och leveranssäkerhet som få kan erbjuda.

Kort om Generic Mobile

Vi frågade våra kunder vilka de främsta anledningarna är till att de använder Minicall.

Nedan kan du läsa ett urval av svaren.

Akademiska Hus, Anders Tjernell
"Vårat företag använder Minicall för att garantera att viktiga larm och sökningar ska komma fram till 100%, vi har bara missat ett larm på ca 25 år som vi använt Minicall och då berodde det på att våran beredskapsman var avskärmad i en båt.

När jag kontaktade er kundservice för att höra om ni hade haft störningar så ringde ni upp 5 min efter att jag mailat och efter lite kontroller visade det säg att det var vår man som varit avskärmad.

Vem vågar lita på mobiler?"

En av Sveriges största banker, Patrik Högman
"Vi använder Minicall för dygnet-runt beredskap inom Stordatorteknik (Mainframe). Tillgänglighetskraven för stordatorerna är extremt höga – de får inte stå stilla.

- Det är därför av yttersta vikt att på ett pålitligt och snabbt sätt kunna nå tekniker i händelse av incidenter.

- Minicall tillhandahåller i det avseendet den i särklass bästa tillgängligheten och täckningen. Den ger dessutom den som har beredskap större frihet att i avskildhet besvara beredskapsanrop.

- En stor fördel är att den inte heller ”ger sig” utan fortsätter påminnelser i det oändliga om man av någon anledning inte uppmärksammat larmet vid första anrop, om man för ett kort ögonblick lämnar sökaren, t ex för en sådan trivial sak som att gå ut med soporna.

Minicall är för oss den ömsesidigt bästa lösningen, både för beredskapskravställare och för beredskapsgående"

Bogalnet, Anders Alavik
"Vi väljer Minicall för att med största säkerhet veta att viktiga meddelanden når fram till vårt driftsteam. Tillgänglighet är ett måste för våra kunder och då måste vi ha ett larmsystem som vi kan lita på!"

Mariagården, Marit Innala
"Minicall ger en trygghet och en bra arbetsmiljö för hela organisationen då alla lätt kan nå ansvarig person vid akuta situationer och ansvaret kan delas mellan ledande befattningar."

Cyberinfo, Jack-Benny Persson
"Jag arbetar som frilansande IT-konsult och använder Minicall för att ta emot larm från servrar och anläggningar över hela världen. Larmen från servrarna sänds via SMS Gateway till min mottagare och jag kan alltid lita på att larmen kommer fram. Det känns mycket tryggare och säkrare än GSM då SMS ibland bli köade och kommer fram långt senare, eller i värsta fall inte kommer fram alls. Dessutom har Minicall-mottagaren en fördel som inte mobiltelefonen har, den väcker mig när jag sover vid larm vilket inte alltid mobiltelefonen gör."

Försvarsmakten, Linus Olsson
”För mig är Minicall i vissa fall avgörande, när mobiltelefontäckningen sviker. Meddelande som hamnar i röstbrevlådan, annonseras ut via Minicallsystemet.

I mitt arbete är det tryggt att kunna vara åtkomlig på otillgängliga platser. Vid vistelse i skog och mark, är det därför säkert att kunna ringa tillbaka vid första bästa tillfälle.”

Gävle Energi, Lars Palm
"Vi på Gävle Energi använder Minicall för att nå våra Vakthavande Ingenjörer (VHI). En störning i elleveranserna måste snabbt åtgärdas."

Hasses Grävtjänst, Hans Vistrand
"En enkel och stabil larmkanal som våra kunder känner sig trygga med." 

Nedan ett urval av våra kundreferenser