Uppringt Internet

Internet med möjlighet för privatpersoner att välja abonnemangsformer anpassade efter just ditt användande.

Abonnemangsformer

Abonnemang Företag

Abonnemang Privat

Abonnemangsformerna Max, Medium och Small får endast tecknas av privatpersoner. För samtliga abonnemang gäller 3 månaders uppsägningstid och 6 månaders bindningstid. För tjänstens nyttjande gäller Generic Mobiles allmänna villkor för mobila teletjänster, som du hittar här: www.genericmobile.se/om-oss/allmanna-villkor

Vill du teckna ett abonnemang går det bra att ringa till vårt KundCenter på
020-31 00 41, val 2 eller maila till kund@genericmobile.se så hjälper vi dig.